اعطای نمایندگی - وب سرویس

اگر میخواهید یک سامانه پیامک با وب سایت اختصاصی خودتان داشته باشید، اما نمیخواهید درگیر طراحی و پیچیدگیهای فنی شوید. ما برای شما به سرعت یک سامانه اختصاصی ارسال و دریافت پیامک با دامنه خودتان مشابه 2SMS راه اندازی میکنی

 

اگر ميخواهيد يک سامانه پيامک با  وب سايت اختصاصي خودتان داشته باشيد، اما نميخواهيد درگير طراحي و پيچيدگيهاي فني شويد. ما براي شما ظرف حداکثر 48 ساعت يک سامانه اختصاصي ارسال و دريافت پيامک با دامنه خودتان مشابه 2SMS راه اندازي خواهيم نمود که ميتوانيد مستقلا مشتريان خود را داشته باشيد، پانل و شماره بفروشيد و بدون صرف هزينه  و زمان در يک مشارکت پر سود وارد شويد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

   براي آگاهي از شرايط نمايندگي و نصب اختصاصي سامانه با ما تماس بگيريد. 77622328 و 77515943