فروش پنل پیامک ویژه کاندیداهای محترم و ستادهای انتخاباتی!

به منظور سهولت و صرفه جویی در هزینه های تبلیغاتی بسته های سامانه پیامک بامداد ویژه کاندیدهای محترم و ستادهای انتخاباتی با پانل رایگان و تنها با پرداخت هزینه شماره اختصاصی آماده واگذاری است!